Obieg korespondencji przychodzącej

E-Kancelaria

Kancelaria pism wpływających do organizacji, zarówno tych w postaci plików jak i fizycznie.
Obsłużymy rejestrację listów niezależnie od tego, czy podlegają one otwarciu w kancelarii, czy dopiero w innych działach firmy (przetargi, dokumenty HR etc.). Umożliwimy następnie jej przepływ do odpowiednich komórek lub osób. Zadbamy o to aby odpowiedzi były udzielone na czas i we właściwej formie.

Powody, dla których warto wdrożyć obieg kancelaryjny:
 

  • kontrola i optymalizacja procesu kancelaryjnego
  • rozproszona struktura organizacyjna
  • zapanowanie nad zadaniami wynikającymi z otrzymanej korespondencji
  • integracja procesu kancelaryjnego z innymi procesami, np. obiegu faktur
  • więcej niż kilkaset listów miesięcznie
  • dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671