1+1>2

Myślałem, że system do obiegu dokumentów i spraw może, jak sama nazwa wskazuje, służyć tylko tym celom. Okazuje się jednak, że nie. Dzięki stworzeniu i zaimplementowaniu pewnego komponentu zbudowaliśmy narzędzie do rejestracji czasu pracy (RCP) połączone z obiegiem utworzonych w nim kart pracy.

 

Po co?
Odpowiedź jest dość oczywista. Są firmy, w których pracownicy wykonują czynności, których rejestracja ma kluczowe znaczenie dla organizacji i może mieć wpływ na:

⇒ rozliczenia z klientem, np. czas pracy poświęcony przez pracownika danej sprawie

⇒ optymalizację procesów wewnętrznych, np. porównanie szybkości wprowadzania danych u różnych pracowników

⇒ rozliczanie pracy akordowej

 

Dlaczego DEW-1?

Istnieją gotowe narzędzia do rejestracji czasu pracy i należy z nich korzystać, jeżeli tylko są wystarczające. Są jednak sytuacje, w których DEW-1 ma nad nimi ogromną przewagę:

⇒ gdy rejestracja ma być dopasowana do danego przypadku

⇒ gdy gotowa karta pracy podlega ocenie przełożonego i może być zwracana do poprawy lub wymaga innego szczególnego obiegu

⇒ gdy karta ma inicjować inne procesy, np. wystawienie faktury dla klienta, czy naliczenie wynagrodzenia

⇒ gdy procesowi rejestracji mają towarzyszyć powiadomienia i eskalacje

⇒ gdy potrzebujemy dedykowanych raportów

 

Dla kogo?

»  firmy outsourcingowe (wprowadzenie danych, indeksowanie, kancelaria etc.)

»  centra usług wspólnych

»  biura rachunkowe (księgowość, kadry, płace)

»  firmy prawnicze

»  firmy poszukujące optymalizacji procesowej w dużych zespołach ludzkich wykonujących powtarzalne czynności

»  firmy rozliczające pracowników akordowo

 

RCP + Workflow. Klient widzi to tak: 1 + 1 > 2

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671