TOP 9 – lista popularnych procesów

Podczas prawie każdego spotkania poświęconego prezentacji systemu pada pytanie, o to jakie jeszcze (jeszcze, ponieważ jakiś lub jakieś są motywem przewodnim danego spotkania) procesy mogą być wspomagane naszym narzędziem. Odpowiedzi takie jak: wszystkie i prawie wszystkie, nie dość, że są nieprawdziwe, to dodatkowo nic nie wnoszą. Zacząłem się zatem zastanawiać, które procesy workflow są najbardziej popularne. Na podstawie moich doświadczeń i przeprowadzonego badania branżowego (tzn. zapytałem kolegów z branży… w zasadzie to zapytałem tylko dwóch, ale to i tak lepiej niż jedynie moje doświadczenie), stworzyłem listę TOP 9.

Oto ona:

  • obieg faktur
  • kancelaria korespondencji przychodzącej
  • kancelaria pism wychodzących
  • wnioski zakupowe
  • akceptacja umów
  • zgłoszenia, np. support IT
  • wnioski urlopowe
  • zgłaszanie i rozliczanie delegacji
  • rezerwacje, np. salek, samochodów

Oczywiście są też procesy workflow charakterystyczne dla danej branży i tym samym bardzo w niej popularne. Nie są jednak uniwersalne i tym samym nie znalazły się na powyższej liście.

Temat będę monitorował i jeżeli nastąpią istotne zmiany, to zestawienie zostanie zaktualizowane.

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671