Wersja językowa dla IT

Architektura systemu

Sfera aplikacyjna oparta o serwer www komunikujący się z dowolnym rodzajem bazy danych, gdzie pliki dokumentów przechowywane są w file systemie, a pliki wykonawcze (silnik, formularze, konektory) w dedykowanych folderach.

System DEW-1 jest w pełni konfigurowalnym do potrzeb klienta rozwiązaniem workflow z możliwością integracji z zewnętrznymi systemami.

Najważniejsze funkcje systemu

 • W pełni funkcjonalne zarządzanie procesami biznesowymi w modelu XPDL, XPDL 2.0, BPMn
 • Jeden prosty interfejs do tworzenia procesów i pracy z nimi (MyPlace)
 • Innowacyjne podejście do uprawnień
 • Intuicyjne śledzenie procesów w toku
 • Szybki dostęp do wniosków zakończonych
 • Raporty, Zastępstwa, interfejs Mój Zespół – pakiet dla kadry zarządzającej dostępny bezpośrednio z MyPlace
 • QuickSearch – wyszukiwanie procesów po dowolnej frazie
 • Wyszukiwanie szczegółowe
 • Deadline’y i eskalacje
 • Powiadomienia mailowe i mailowe sterowanie procesem (Lazy aprovall)
 • Widok procesów na dashboardzie lub w układzie tabelarycznym
 • Rozbudowane API oparte na procedurach
 • Możliwość skorzystania z dowolnych źródeł danych
 • Wsparcie dla logowania SSO oraz komunikacja z AD
 • Możliwość wybrania rodzaju serwera (IIS lub Apache), bazy danych (SQL Server, MySQL) czy systemu operacyjnego (Windows Server 2008/2012 lub Linux)
 • Definiowane style i kolory rozwiązania
 • Baza wiedzy
 • Możliwość wdrożenia onSite lub SaaS
 • Wersje językowe

Wymagania techniczne stacji klienckich

 • Przeglądarka Mozilla Firefox lub Chrome (obie darmowe)
 • Rekomendujemy pracę na monitorach o rozdzielczości większej lub równej 1280×1024
 • Dowolny system operacyjny stacji roboczych o ile umożliwia zainstalowanie wyżej wymienionej przeglądarki

Wymagania techniczne środowiska serwerowego

Możliwa instalacja zarówno w środowisku Linux jaki Windows Server. Konieczne jest umożliwienie dostępu poprzez interfejs graficzny.

Minimalne wymagania sprzętowe środowiska serwerowego

 • procesor dwurdzeniowy o taktowaniu minimum 2GHz/s
 • dysk 80GB
 • RAM 4GB

Sposób przekazywania danych i informacji

System posiada wbudowane API w oparciu o procedury. Wymiana danych i informacji może odbywać się dowolnym ustalonym sposobem (konektory, pliki płaskie, bezpośrednie połączenia do bazy danych)

Sposób integracji z innymi systemami

System DEW obsługuje dwukierunkową integrację. Najczęstszym sposobem integracji jest komunikacja bezpośrednio poprzez API obydwu systemów lub komunikacja poprzez web services.

Integracja z systemami FK

Posiadamy doświadczenie w integracji z wieloma systemami FK, między innymi SAP, CDN XL, Optima, Subrea, Navision, Egeria, Baan, JD Edwards, Symfonia, Reviso, WF-FaKir.

Za sprawą komunikacji dwukierunkowej możemy wesprzeć system księgowy w następujących czynnościach:

 • „parkowanie” dokumentu w systemie ERP (przesyłanie danych nagłówkowych oraz kwotowych i ich rejestracja w systemie księgowym oraz otrzymanie zwrotnie pozostałych danych, np. nr księgowego faktury. Procedura ta nazwana została Early Archiving),
 • pobranie danych po tradycyjnym zaparkowaniu faktury w systemie księgowym (procedura o nazwie Late Archiving – dokument rejestrowany najpierw w systemie księgowym, a potem na podstawie wskazanego parametru pobierane są dane do systemu),
 • pobieranie danych o MPK, rodzajach kosztów, kontach księgowych, etc. Bezpośrednio z systemu FK celem precyzyjnego zadekretowania faktury,
 • przesyłanie do systemu FK danych uzupełnionych w tabelach opisu merytorycznego, np. rozksięgowania faktury na MPK, płatności, tabele WN|MA przesyłane po zaksięgowaniu.
Zasady współpracy

Podstawową metodyką prowadzenia projektów jest SCRUM (jedna z metodyk zwinnych). Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu projektów z użyciem metodyk PMI, Prince2.

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671