Obieg korespondencji wychodzącej

E-Wysyłka

Kancelaria pism wychodzących z organizacji.
Obsłużymy rejestrację przesyłek niezależnie od ich charakteru. Proces zazwyczaj polega na przygotowaniu przesyłki przez komórkę lub osobę merytoryczną, a następnie poinformowaniu kancelarii o charakterze przesyłki, jej gabarytach, adresacie etc. Pracownicy kancelarii zajmą się jej ekspedycją.
Proces ten warto integrować z operatorami pocztowymi.

Powody, dla których warto wdrożyć E-Wysyłkę:
 

  • kontrola i optymalizacja procesu kancelaryjnego
  • łączenie przesyłek danego typu (poczta, kurierzy)
  • zmniejszenie kosztów pocztowych
  • integracja procesu kancelaryjnego z innymi procesami, np. obiegu faktur, reklamacji itp.
  • więcej niż kilkaset przesyłek miesięcznie
  • dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671