Showing posts in category: Inne
1+1>2

1+1>2

Myślałem, że system do obiegu dokumentów i spraw może, jak sama nazwa wskazuje, służyć tylko tym celom. Okazuje się jednak, że nie. Dzięki stworzeniu i zaimplementowaniu pewnego komponentu zbudowaliśmy narzędzie do rejestracji czasu pracy (RCP) połączone z obiegiem... Read more

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671