Showing posts for Autor: Jan Trawiński
1+1>2

1+1>2

Myślałem, że system do obiegu dokumentów i spraw może, jak sama nazwa wskazuje, służyć tylko tym celom. Okazuje się jednak, że nie. Dzięki stworzeniu i zaimplementowaniu pewnego komponentu zbudowaliśmy narzędzie do rejestracji czasu pracy (RCP) połączone z obiegiem... Read more
TOP 9 – lista popularnych procesów

TOP 9 – lista popularnych procesów

Podczas prawie każdego spotkania poświęconego prezentacji systemu pada pytanie, o to jakie jeszcze (jeszcze, ponieważ jakiś lub jakieś są motywem przewodnim danego spotkania) procesy mogą być wspomagane naszym narzędziem. Odpowiedzi takie jak: wszystkie i prawie... Read more

Kontakt / Contact

BlueDew Sp. z o.o.

80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000546208
NIP: 5833176671